YOUTUBE FB Instagram

Funktionaalinen lääketiede, keino terveyteen

Funktionaalinen lääketiede on lääketieteelliseen tutkimustietoon perustuvaa, eri lääketieteen erikoisalojen soveltamista. Funktionaalisen lääketieteen menetelmiä ovat mm. yksilöllinen ruokavaliohoito, kehon terveyttä ylläpitävä ja tukeva ravitsemuksellinen tukihoto, yksilölliset liikuntaohjelmat sekä stressinhallinta. Funktionaalisen lääketieteen vastaanottoa tarjoavat Suomessa asiaan kouluttautuneet erikoislääkärit, fysiologit sekä ravintoterapeutit.

Funktionaalisen lääketieteen vastaanotolla perehdytään asiakkaan terveydentilaan ja sen mahdollisiin haasteisiin kokonaisvaltaisesti.

Ensikäynnin vastaanotolla selvitetään mm. seuraavia asioita:

 • Vitaliteettireservin taso
 • Kehon akuutti ja kroonistunut vitaliteettikuvaajien lisätarve
 • Suoliston toiminta ja sen biomarkkerit
 • Mahdolliset allergiat ja yliherkkyydet sekä toksisuudet
 • Asiakkaan noudattaman ruokavalion sopivuus ja mahdollisten tukituotteiden tarve
 • Detox -tarve
 • Kehon biorytmi, uni ja sen tasapainotus
 • Liikuntaan ja harjoitteluun liittyvät asiat
 • Stressinsietoon ja kuormittuneisuuteen liittyvät asia

Ensikäynnin aikana yhdessä asiakkaan kanssa läpikäydään alkutilannetta, hoitosuunnitelmaa ja sen eri mahdollisuuksia. Hoitosuunnitelma on aina yksilöllinen ja perustuu asiakkaan terveydentilaan, mitattuihin arvoihin ja tavoitteisiin.

Jatkokäyntien vastaanotoilla selvitetään mm. seuraavia asioita:

 • Mahdollisten laboratoriovastausten ja muiden testien tulosten läpikäyminen ja jatko-ohjeistus
 • Lääkkeetön hoitoprotokolla Amplia Hyvinvointikeskus (fysiologi, ravintoterapeutti)
 • Lääkkeellinen hoitoprotokolla Amplia Lääkärikeskus (lääkärin vo)
 • Laaja-alaisesti muut terveydentilaan, vitalitettiin ja toipumiseen liittyvät asiat

 Lue lisää:

ESPEN –  The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism
FISPEN – The Finnish Society for Clinical Nutrition and Metabolism
Funktionaalisen lääketieteen yhdistys
Funktionaalisen lääketieteen esittely Helsingin Lääkäripäivillä 2014.