YOUTUBE FB Instagram

Lyhytterapia

on matalan kynnyksen tukea erilaisissa elämän haastekohdissa. Lyhytterapiaan on mahdollista päästä nopeasti ja työskentelyn lähtökohtana ovat asiakkaan itsensä asettamat tarpeet ja tavoitteet. Lyhytterapeuttisesti voidaan käsitellä muun muassa jaksamiseen ja terveyteen liittyviä ongelmia, masennus- ja ahdistuneisuusoireilua, parisuhteeseen ja perheeseen sekä työhön ja opiskeluun liittyviä haasteita tai vaikkapa itsetuntoon ja elämän suunnan kartoittamiseen liittyviä asioita.

Lyhytterapia ei välttämättä vaadi pitkää hoitosuhdetta. Terapiakäyntejä on 1–20 asiakkaan tarpeista riippuen. Tutkitusti jo muutama tapaaminen ammattilaisen kanssa voi riittää. Lyhytterapia sopii mielen oireiluun, joka ei ole vielä pahoin kriisiytynyt tai kroonistunut. Mikäli lyhytterapeuttinen työskentely ei ole riittävää asiakkaan haasteisiin nähden, häntä ohjataan vahvemman tuen palveluihin.

Ratkaisukeskeisen lyhytterapian perusolettamus on, että jokainen ihminen omaa ratkaisun avaimet omaan elämäänsä. Terapian tavoitteena on lisätä asiakkaan itseymmärrystä ja uskoa omiin kykyihin ja tulevaan. Työskentely on tulevaisuus- ja voimavarasuuntautunutta ja yhdessä terapeutin kanssa asiakas voi pohtia ja avata erilaisia näkökulmia ja mahdollisuuksia koskien elämänsä haasteita.

Varaa aika lyhyterapiaan: