YOUTUBE FB Instagram

MemoMat® – muistimatto harjoittelu aivojesi hyväksi

 

Muistimatto ® eli MemoMat ® harjoittelu keskittyy erityisesti aivojen aktivointiin. Muistimatto harjoittelulla pyritään ylläpitämään ikääntyvän harjoittajan toiminnallisia (kognitiivisia) kykyjä sekä aivojen hyvinvointia ja muistitoimintaa.

Kognitio merkitsee kykyä puhua, ajatella, muistaa, suunnitella. Kognitiivisen toimintakyvyn muotoja ovat kielelliset taidot, tarkkaavaisuus, havaitseminen, muistaminen, toiminnanohjaus ja liiketaidot.

Tutkimuksissa on havaittu, että muistisairaudet kehittyvät 10-20 vuotta ennen varsinaista puhkeamistaan. Muistihäiriöiden ennalta ehkäiseminen on MemoMat- harjoittelun keskeisiä tavoitteita.

 

Kenelle muistimattoharjoittelu on tarkoitettu?

Harjoittelu on tarkoitettu +50 vuotiaille ja kaikille, jotka kokevat tarvetta aivojumppaan tai joiden suvussa on diagnosoitua muistisairautta ja joiden liikunnallinen kyky riittää helppojen liikeharjoitusten tekemiseen lattiatasolla sekä seisten.

Tule mukaan pienryhmään harjoittelemaan, jos haluat:

  • Aktivoida muistia
  • Ennaltaehkäistä muistisairauksien syntyä
  • Ylläpitää kognitiivisia toimintoja, tasapainoa ja keskittymiskykyä
  • Rauhoittaa autonomista hermostoa

 

Mikä on muistiharjoituksen tavoite?

Muistiharjoituksen tavoitteena on pitää huolta muistista ja aivoterveydestä, sekä pyrkiä ennaltaehkäisemään muistihäiriöitä ja ylläpitämään harjoittajan kognitiivisia kykyjä sekä lisäämään harjoittajan keskittymiskykyä, sosiaalista aktiivisuutta, elämäniloa ja kokonaisvaltaista hyvinvointia.

 

Missä ja miten harjoitellaan?

Muistimattoharjoittelu toimii Amplia klinikan tiloissa, pienryhmissä. Voit valita, haluatko harjoitella kerran viikossa vai kaksi kertaa viikossa.