YOUTUBE FB Instagram

Mitä naprapatia on?

Naprapatia on fysiatrinen tuki- ja liikuntaelinsairauksien ja –toimintahäiriöiden tutkimiseen, hoitoon, kuntoutukseen ja ennaltaehkäisyyn erikoistunut hoitomuoto, jonka avulla voidaan lisätä työ- ja toimintakykyä.

 

Mitä naprapaatti tekee?

Naprapaatti on manuaalisen lääketieteen asiantuntija, jonka työssä korostuu taito tutkia ja hoitaa kaikkia toiminnallisia tuki- ja liikuntaelinongelmia. Naprapaatti hoitaa kiputiloja erilaisin manuaalisin menetelmin. Naprapaatin hoito on vaikuttavaa, kustannustehokasta ja monipuolista.

Amplia klinikalla toimiva naprapaatti Katja Lind on Valviran rekisteröimä terveydenhuollon ammattihenkilö, joka on suorittanut korkeakoulututkinnon (4v) Suomessa, Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa. Katjan hoidon tavoitteena on mahdollistaa asiakkaan kivuton arjessa toimiminen.

 

Milloin naprapaatille?

Varaa aika naprapaatin vastaanotolle, jos sinulla on esimerkiksi selkäkipuja, niveloireita, lihasvammoja tai niska-hartiaseudun ongelmia.

Naprapaatin hoidolla pyritään palauttamaan ja lisäämään asiakkaan työ- ja toimintakykyä sekä ennaltaehkäisemään tuki- ja liikuntaelimistön sairauksia ja toimintahäiriöitä.

 

Miten naprapaatti hoitaa?

Naprapaatin käyttämiä passiivisia ja aktiivisia hoitomuotoja ovat mm. nivelen manipulaatio ja mobilisaatio, pehmytkudoskäsittelyt, lääkinnällinen harjoitusterapia ja ergonominen neuvonta.

Lisäksi hoidon apuna voidaan käyttää erilaisia fysikaalisia hoitomenetelmiä, kuten lämpö-, kylmä- ja sähköhoitoja, teippaukset ja laser hoito.

Pääasiassa naprapaatin hoidon tarkoituksena on normalisoida nivelten liikkuvuutta ja pehmytosien toimintaa sellaisissa nivelissä, joiden liikkuvuus on häiriintynyt sekä tätä kautta vähentää kipua.

Mikäli vaivan syyn tarkka selvittäminen ei ole mahdollista, niin hoidetaan oireenmukaisesti, esimerkiksi lievitetään kipua ja parannetaan asiakkaan toimintakykyä eri hoitokeinoilla.