YOUTUBE FB Instagram

Marjukka Nyström on ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti ja hän ottaa asiakkaita vastaan Amplian Klinikalla Tampereella. Terapia-aikoja hän tarjoaaa vastaanotolla Amplian tiloissa sekä etäyhteyksillä. Terapiatapaamiset sovitaan yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Etäyhteydet mahdollistavat terapiatapaamiset asuinpaikkakunnasta riippumatta.

Marjukka on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri ja hänellä on kattava työkokemus sosiaalityöntekijänä toimimisesta. Erityisesti hänellä on kokemusta ja osaamista kriisi- ja traumatyöskentelystä, yksilö- ja perhetyöstä sekä päihde- ja mielenterveysongelmien parissa tehtävästä työstä. Kiinnostus lyhytterapiaa kohtaan syntyi halusta auttaa ja ymmärtää mielen haasteita syvemmin ja löytää yhdessä asiakkaan kanssa toimivia keinoja.

Työskentelyn lähtökohtana on kokonaisvaltainen ihmiskäsitys, jossa huomioidaan mielen ja kehon yhteys. Jokainen yksilö ja elämäntarina on ainutlaatuinen ja uskomme, että jokainen ihminen omaa vahvuuksia ja voimavaroja, joita terapiassa voidaan yhdessä kartoittaa.

Koulutus

  • Yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM), pääaine sosiaalityö, Tampereen ja Itä-Suomen yliopisto
  • Siria sertifioitu ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, Tampereen kesäyliopisto ja Siria

Kielitaito

  • Tarjoan terapiaa suomen kielellä