YOUTUBE FB Instagram

Sari Rusanen ja Marjukka Nyström ovat ratkaisukeskeisiä lyhytterapeutteja ja he ottavat asiakkaita vastaan Amplian hyvinvointikeskuksessa Tampereella. Terapia-aikoja he tarjoavat vastaanotolla Amplian tiloissa sekä etäyhteyksillä. Terapiatapaamiset sovitaan yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Etäyhteydet mahdollistavat terapiatapaamiset asuinpaikkakunnasta riippumatta.

Sari ja Marjukka ovat molemmat koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maistereita ja heillä on kattava työkokemus sosiaalityöntekijöinä toimimisesta. Erityisesti heillä on kokemusta ja osaamista kriisi- ja traumatyöskentelystä, yksilö- ja perhetyöstä sekä päihde- ja mielenterveysongelmien parissa tehtävästä työstä. Kiinnostus lyhytterapiaa kohtaan syntyi halusta auttaa ja ymmärtää mielen haasteita syvemmin ja löytää yhdessä asiakkaan kanssa toimivia keinoja.

Työskentelyn lähtökohtana on kokonaisvaltainen ihmiskäsitys, jossa huomioidaan mielen ja kehon yhteys. Jokainen yksilö ja elämäntarina on ainutlaatuinen ja uskomme, että jokainen ihminen omaa vahvuuksia ja voimavaroja, joita terapiassa voidaan yhdessä kartoittaa.

Koulutus

  • Yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM), pääaine sosiaalityö, Tampereen ja Itä-Suomen yliopisto
  • Siria sertifioitu ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, Tampereen kesäyliopisto ja Siria

Kielitaito

  • Tarjoamme terapiaa suomen kielellä